Zjednodušená pravidla pro Canicross, bikejering a scooter.

 

 

 

 Závodní pravidla

(výtah z pravidel ECF s úpravami pořadatelů)

 

 

    Start:

 

 • Pes i závodník ve všech kategoriích musí stát oba za startovní čárou.
 •  Závodník se dostaví na start s viditelně umístěným startovním číslem v přední části těla, koloběžky či kola.
 • Délka tažných šňůr v nataženém stavu- 2 metry v případě canicrossu, 2,5 metru v případě bikejeringu a scooteru.
 •  V kategorii bikejering a scooter je povinná přilba.
 •  Pes může být připevněn tažnou šňůrou jak k tělu závodníka (canicross, bikejering, scooter), tak ke kolu (bikejering) či koloběžce (scooter).
 • Tažná šňůra musí být opatřena amortizérem (tlumičem napínání).
 • Všichni psi, kteří nevyhoví veterinární kontrole, nebudou připuštěni ke startu. Závodu se mohou zúčastnit pouze psi starší 12 měsíců.
 • Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit jen se souhlasem zákonných zástupců. Závodník, který se nestihne prezentovat v oficiálním čase, nebude připuštěn do závodu.
 • Závodník, který nebude přítomen na startu podle oficiálního harmonogramu, může být odstartován po odstartování všech závodníků (pokud startu v určeném čase zabránily vážné důvody, rozhoduje pořadatel).

 

 

  Průběh závodu:

 • Povzbuzování paralelním během nebo jízdou na kole či jiném prostředku vedle závodníka, před ním či za ním, je přísně zakázáno.

 Je nepřípustné:

 • Násilí nějakého závodníka vůči svému psu nebo jinému psu nebo vůči jinému závodníkovi.
 • Tažení psa na napnuté šňůře za závodníkem, pes musí být maximálně na úrovni závodníka (hlava psa se může nacházet nejdále v úrovni nohou závodníka).
 • Zaútočení psa na jiného psa nebo na soupeře.
 • Zaútočení závodníka na jiného závodníka či psa (fyzické i slovní).
 • Použití obuvi na jakoukoliv disciplínu s kovovými ostrými hroty (např. běžecké tretry).

 

 

  Cíl:

 

 •  Pro výsledný čas je rozhodující protnutí cílové čáry hlavou psa.
 • Závodník musí absolvovat trať se stejným psem a kolem či koloběžkou (týká se jednotlivých etap u více etapových závodů, mezi etapami lze kolo či koloběžku vyměnit).
 •  Jestliže závodník odstartoval a dojde k technické poruše za startovací čárou, závodník i jeho kolo či koloběžka musí absolvovat celou dráhu, jestliže chce být klasifikován.
 • Je zakázáno lákat psa do cíle pomocí předmětů – hraček, pamlsků a podobně.
 • Případnou spornou konkrétní situaci posoudí pořadatel a má konečné slovo.

 

 

 Penalizace:

 

 • Výstroj Jestliže je během závodu zjištěno, že vodítko je příliš dlouhé nebo, že nemá tlumič (amortizér)-penalizace 1 (jedna) minuta.
 • Jestliže je během závodu zjištěno, že závodník má boty s hroty-diskvalifikace.
 • V případě nerespektování oficiální tratě (omyl v trati, zkrácení si cesty atd.)-diskvalifikace.
 •  Předčasný start Když závodník „zkazí“ start – předčasný start a)do 5sekund před svým startovním časem - penalizace 30 (třicet) sekund b)nad 5 sekund před svým startovním časem – diskvalifikace.
 •  Pes před startovní čárou Pokud se jakákoliv část psa dotýká země před startovní čárou v momentě startovního času –penalizace 30 (třicet) sekund.
 • Pes v cíli Závodník odstartuje se svým psem a ukončí závod se stejným psem, bude-li tomu jinak - diskvalifikace.
 •  Tažení psa Hlava psa za úrovní nohou závodníka- Při prvním přestupku – penalizace 1 (jedna) minuta, po druhém řádně zjištěném přestupku – diskvalifikace.

 

 

Násilí závodníka vůči psu nebo jinému závodníku.

 

 •  Po prvním řádně zjištěném přestupku – diskvalifikace.
 •  Agresivní pes V případě agrese psa na jiného psa nebo agrese psa na jiného závodníka budou uděleny následující pokuty:
 •  Podle závažnosti a okolností (stanovuje pořadatel) od minimálně 1 (jedné) trestné minuty po diskvalifikaci po prvním přestupku.
 •  Jestliže v startovním prostoru projeví nějaký pes agresivitu, závodník musí opustit startovní zónu.
 •  Lákání psa do cíle Po prvním přestupku - penalizace 1 ( jedna) minuta, při dalším přestupku – diskvalifikace.

 

Všechny pokuty se sčítají.

Ostatní přestupky a pravidla se řídí platnými pravidly asociace ECF (www.cani-cross.eu). Dodatky k pravidlům mohou být stanoveny jednotlivými pořadateli v propozicích ke konkrétnímu závodu.

Závody se též řídí „Řádem ochrany zvířat při závodech psích spřežení“