Pracovní třídy pro severská plemena

 

 

Pro plnění pracovní třídy se budou počítat každý rok pouze vybrané akce. Pro plnění třídy kontaktujte odpovědnou osobu pro daný druh akce, ale nejpozději 30 dnů předem.

 

Rozdělení pracovních tříd :

 • Pulling  (PD) – pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně pulling.
 • Dogtrekking  (TD) - pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně dogtrekking.
 • Sáňový sport  (SD) - pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně saňový sport.
 • Závody na suchu  (CD) – pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně závody na suchu.
   

 

 

Pulling (tah břemene)

 

    Weight pulling, je soutěž  v tahu břemen, ať na sněhu se sáněmi nebo na kolečkových vozících. Psi jsou rozděleni do několika kategorií podle tělesné hmotnosti. Jejich úkolem je utáhnout na vzdálenost 6 - 10 metrů ( podle jednotlivých závodů ), v časovém limitu 90 sekund co největší náklad. Zátěž se po každém kole zvyšuje, dokud nezůstane v každé kategorii nejsilnější jedinec, který břemeno zvládne. Mimo vítěze kategorií bývá vyhlášen i největší tahoun pullingu. Jedinec, který zdolal největší násobek své tělesné hmotnosti. Majitel (handler) psa může slovně řídit zezadu či jej přivolávat, přičemž musí stát za cílovou čarou. Počet pokusů je omezen a je na strategii handlera, kterou váhu vynechá či na kterou nastoupí.
 

    Závodů se obvykle zúčastňují psi všech plemen. U nás pak hlavně seveřáci. To jest Aljašští malamuti, Sibiřské hasky, Grónští psi a občas i Samojedi. Kromě toho můžeme zahlédnout i Německého Ovčáka, Dobrmana, Pitbulla nebo Newfounlanda.. Vozík jede buď přímo po asfaltu nebo po kolejnicích. Občas se setkáme i se zimním pullingem, a to pak pochopitelně pejsci táhnou saně. V každém závodě pes absolvuje maximálně 9 pokusů (8 pokusů + 1 možnost opravy).

 

Soutěžící se dělí do 6 kategorií:  

psi:

 • do 28 kg
 • 28–40 kg
 • nad 40 kg

feny:

 • do 23 kg                               
 • od 23–31 kg
 • nad 31 kg

 

Podmínky pro splnění pracovní trídy:

- sáně a sníh – 7 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík – 15 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík a koleje – 30 násobek hmotnosti psa/feny

 

Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase. Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž.

 

           

 

 

 

Dogtrekking

 

     Dog-trekking,  je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

    Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekking lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém dogtrekkingu je doporučená délka etapy min. 40km.

    Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

 

Podmínky pro splnění pracovní třídy:

Jeden pes/fena = 200 km. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu

Tři po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Výkon musí být dosažen v pořadateli předepsaném čase. Započítány budou jen dokončené soutěže.

U kategorie A. a B. bude jako doklad o splněných výkonech uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu.

 (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina).

 

  

 

 

 

Saňový sport

 

   Saňový sport je, soutěž v závodu psích spřežení. Podle délky tratí se závody dělí na sprintové (krátké), midové (střední) a longové (dlouhé). Závody, které nelze pro specifické podmínky zaškatulkovat, se označují jako Atyp – atypické.

   Sprintových závodů se může účastnit nejméně 12 měsíců starý pes, u midových a longových závodů je minimální věková hranice závodícího psa 18.měsíců.

   Závodní třídy se ještě mohou dělit na kategorie dle plemene psů (Otevřená - bez rozdílu, uzavřené pro psy severských plemen a uzavřené pro psy severských  plemen s vyjímkou SH).

 

Závody na sněhu mají tyto kategorie:

 • Sprint

- Spřežení s neomezeným počtem psů U, U1

- Spřežení do 8 psů A, A1

- Spřežení do 6 psů B, B1, B2

- Spřežení do 4 psů C, C1, C2

- NS = Nordic style:

a)CombiM, CombiW – kombinace P1 + SKJ 1 (1 kolo pulka s 1 psem + 1 kolo

skijoring s 1 psem),

b)SKJ1M, SKJ1W – skijoring s jednim psem muži/ženy,

c)SKJ2M, SKJ2W – skijoring se dvěma psy muži/ženy

 • Mid

- Spřežení s neomezeným počtem psů MU, MU1

- Spřežení do 6 psů MB, MB1, MB2

- Pulka MP s 1-4 psy

- MSKJ2 – skijoring s 1-2 psy

 • Long

- Spřežení s neomezeným počtem psů – LU, LU1

- Spřežení do 8 psů LA, LA1

- Spřežení do 4 psů, LC, LC1

- Pulka LP s 1-4 psy

Startuje se většinou po kategoriích intervalovým startem. V některých kategoriích je možný hromadný start.

 

Podmínky pro splnění pracovní třídy:

  Jeden pes/fena = 75 km v zápřahu se saněmi. Počítají se závody v zápřahu, pulka a skijöring. Nerozlišuje se sprint, mid a long. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořáda-ných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

  Jako doklad o splněných výkonech v kategorii C. bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa spřežení vystaven doklad o jeho účasti ve spřežení.

 

 

 

 

Závody na suchu
 

Závody na suchu jsou obdobou závodů na sněhu. Platí pro ně stejná pravidla jako pro závody na sněhu. Jen se liší délkou tratí. Dělí se na sprintové (krátké), midové (střední).

 

Závody na suchu mají tyto kategorie:

 • Sprint

- Spřežení do 8 psů A, A1, A2

- Spřežení do 4 psů C, C1, C2

- CCM, CCW (canicross muži, ženy) – s jedním psem

- BKJ1M, BKJ1W (bikejoring muži/ženy) – s jedním psem

- SC1, (Scooter = koloběžka) s jedním psem, SC2 dvěma psy, SC1 1 jedním čistokrevným SH nebo ČHP

 • Mid

- Spřežení s neomezeným počtem psů MU, MU1

- Spřežení do 6 psů MB, MB1, MB2

- MBKJ1 – bikejoring s jednim psem

- MSC2 – scooter se 2 psy

 

Při závodech na suchu je kromě canicrossu ve všech disciplínách povinným vybavením helma.

 

Podmínky pro splnění pracovní třídy:

   Jeden pes/fena = 100 km. Počítají se závody Canicross, Scooter, Bikejöring a káry. Nerozlišuje se sprint a mid. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

   Jako doklad o splněných výkonech v kategorii D bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa vystaven doklad o jeho účasti