Soutěžní řád Českomoravského pullingového poháru

 

 

 

Preambule:......................................................................................................1

I. Soutěž........................................................................................................ 2

a) Práva organizujícího klubu............................................................................ 2

b) Vítězové kategorií........................................................................................ 2

c) Pozice psa................................................................................................. 2

d) Spouštění času........................................................................................... 2

e1) doplněk k bodu 5 odstavec b1)Závodního řádu.............................................. 2

e2) doplněk k bodu 5 odstavec b3)Závodního řádu.............................................. 2

e3) doplněk k bodu 5 odstavec c)Závodního řádu................................................ 2

f1) doplněk k bodu 4 Závodního řádu ČMPP :..................................................... 2

f2) doplněk k bodu 5 odstavec g)Závodního řádu................................................. 2

f3) doplněk k bodu 5 odstavec b3)Závodního řádu............................................... 2

f4)doplňek k bodu 2.1 odstavec j Závodního řádu................................................ 2

II.  Kategorie................................................................................................... 3

III. Vážení....................................................................................................... 3

IV. Bodování.................................................................................................... 3

a) Pravidla pro udělování bodů v ČMPP............................................................... 3

b) Dodatek k pravidlům pro udělování bodů v ČMPP............................................. 3

V. Vyhlášení výsledků poháru........................................................................... 4

VI. Podmínky pro zařazení závodu do ČMPP...................................................... 4

VII. Pullingová sezóna...................................................................................... 4

Dodatek Soutěžního řádu ČMPP pro rok 2004.................................................... 5

 

Dodatek Soutěžního řádu ČMPP pro závody konané podle bodu 3.3. odstavec c) Závodního řádu ČMPP............................................................................................................. 5

 

 

Preambule:

 1. Soutěžní řád Českomoravského pullingového poháru je zpracován v souladu se Závodním řádem Českomoravského pullingového poháru a zákony uvedenými v závodním řádu. Pokud jsou v ZŘ zastaralé nebo málo srozumitelné formulace, SŘ je upřesňuje nebo rozšiřuje.
 2. Soutěžní řád řeší systém organizace Českomoravského pullingového poháru, systém hodnocení těchto závodů a závodníků.
 3. Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky závodu. Pořadateli, soutěžícím handlery, pomocníky a také majiteli psů.

 

 

I. Soutěž

a) Práva organizujícího klubu

Organizátor řídí závod tak, že všechny kategorie soutěží najednou.

b) Vítězové kategorií

Pes, který vyhrál svou váhovou kategorii, může dál soutěžit o nejsilnějšího psa dle násobku váhy a to až do vyčerpání pokusů, přičemž může jednotlivé váhy dle libosti vynechávat.

c) Pozice psa

Pes je připraven - v pozici, jestliže se handler vzdálí více než na délku paže pryč od psa.

d) Spouštění času

 Čas se spouští, jakmile handler pustí psa, při pouštění psa nesmí handler psa postrkovat vpřed (za obojek, postroj).

e1) doplněk k bodu 5 odstavec b1)Závodního řádu

Během tahu psa se nesmí v prostoru mezi vozíkem a cílovou čarou vyskytovat žádný předmět zanechaný zde handlerem nebo jeho pomocníkem, nebo část těla (například ruka) handlera ani jeho pomocníků.

e2) doplněk k bodu 5 odstavec b3)Závodního řádu

Pes je pobízen, stojí-li handler v prostoru vedle nebo za vozíkem.

Pes je přivoláván, stojí-li handler před psem za cílovou čarou.

e3) doplněk k bodu 5 odstavec c)Závodního řádu

Mezi neúspěšným pokusem a opravou musí pes opustit závodní prostor

f1) doplněk k bodu 4 Závodního řádu ČMPP :

 Po celou dobu soutěže se délka tažného lana nebo popruhu nesmí měnit. Povolená tolerance je -+5 %

f2) doplněk k bodu 5 odstavec g)Závodního řádu

Dalšími pomůckami je myšlen jakýkoliv předmět, to znamená i pamlsek v jakékoliv formě a podobě. Pes může být po opuštění fyzického závodního prostoru vymezeného zábranami odměněn pamlskem.

f3) doplněk k bodu 5 odstavec b3)Závodního řádu

Přivolávání je povoleno pouze hlasovými povely.

f4)doplňek k bodu 2.1 odstavec j) Závodního řádu

Bod 2.1 odstavec j) Závodního řádu ČMPP se vztahuje na všechny psy (soutěžící i nesoutěžící), kteří jsou přítomni v areálu konání závodů. Postih se vztahuje na všechny soutěžící psy stejného majitele (stejného handlera nebo stejné osoby na jejichž (jejíž) jméno jsou psi do závodu přihlášeni), jehož (jejichž, jejíž) pes způsobil poranění.

 

g1) doplnění bodu 5 odstavce e2) Závodního řádu ČMPP

Za zamotání je považováno i přejetí tažného lana. Lano musí být z pod vozíku vyproštěno než pes pokračuje v tahu.

 

 

II.  Kategorie

Závodící psi (feny) jsou rozděleni do kategorií podle své hmotnosti a podle pohlaví:

psi

 • A do 28 kg včetně
 • B nad 28kg do 40 kg včetně
 • C nad 40 kg

feny

 • D do 23 kg včetně
 • E nad 23 do 31 kg včetně
 • F nad 31 kg

Pes (fena) může v rámci závodu startovat pouze v jedné kategorii.

 

 

III. Vážení

a) Všichni psi jsou váženi před každým závodem.

b) Vážení nesmí být více než 24 hodin před závodem.

c) Všechny zjištěné váhy se zaokrouhlí na celé kg dolů. Pes má během vážení na sobě jen standartní obojek.

d) Závodník je povinen psa zvážit, jinak se nemůže závodů účastnit.

e) Pořadatel je povinen zajistit váhu s dostatečnou kapacitou.

f) V případě, že je pes vážen i s pomocníkem, handlerem nebo majitelem, jejichž váha se odčítá, je pořadatel povinen při každém vážení psa s majitelem, pomocníkem nebo handlerem tyto vždy znovu převážit.

 

 

 

IV. Bodování

a) Pravidla pro udělování bodů v ČMPP

Aby byl pes způsobilý započítat si body, musí splnit všechny podmínky pro účast stanovené Závodním i Soutěžním řádem.

 Vítěz kategorie obdrží 30 bodů, druhý 25 bodů, třetí 22 bodů, čtvrtý 20 bodů, pátý 19 bodů. Každý další obdrží o bod méně, tj. pes umístěný na 23. místě bude mít 1 bod.

Bude-li v kategorii více než 23 soutěžících psů, dostane každý další také jeden bod.

Přidělení bodů je podmíněno alespoň jedním platným pokusem.

Psům vyhlášeným na stejném místě je přidělen shodný počet bodů.

Do konečného pořadí ČMPP je psovi započítáno X -1 nejlepších výsledků. Velikost X odpovídá počtu  závodů zařazených v termínové listině ČMPP, které se fyzicky uskutečnily v dané sezóně, bez ohledu na to, koná-li se pulling na kolečkách nebo na sněhu, na jaře nebo na podzim. Vítězem kategorie se stává zvíře, které získalo nejvyšší počet bodů. Při shodě součtu X-1 nejlepších výsledků u více psů rozhoduje součet X výsledků. Pokud je i tento stejný jsou soutěžící psi vyhlášeni na stejném místě.

b) Dodatek k pravidlům pro udělování bodů v ČMPP

Za titul nejsilnější pes pullingu nezískává soutěžící pes žádné další body.

 

 

V. Vyhlášení výsledků poháru

Vyhlášení výsledků poháru bude na posledním závodě sezóny, který se musí konat v sobotu, nejpozději však do 30. 9.

 

 

VI. Podmínky pro zařazení závodu do ČMPP

 1. Aby byl závod uznaný a body započítány do ČMPP, musí být závod zařazen do schváleného termínového kalendáře (pro rok 2006 byl schválen 17.9.2003)
 2. Nejpozději 3 týdny před závodem musí organizátor závodu odeslat propozice pro zveřejnění propozic na internetu.
 3. Organizátor je zodpovědný za odeslání výsledkové listiny ke zpracování bodování ČMPP a jeho zveřejnění, a to do týdne ode dne konání závodů.
 4. Organizátor musí striktně dodržovat Závodní a Soutěžní řád ČMPP. Pokud tak neučiní, bude jím a jeho rodinnými příslušníky pořádaný pulling vyřazen z ČMPP.
 5. Organizátor závodů se musí podílet finančně na nákupu cen pro první tři v kategorii v celkovém hodnocení poháru.
 6.  Organizátor je zodpovědný za jmenování hlavního rozhodčího.
 7. Organizátor je zodpovědný za zajištění veterinárního dozoru (po dohodě se státní veterinární správou).
 8.  
 9.  

VII. Pullingová sezóna

Pullingová sezóna trvá od 1.ledna do 30. září

 

 

Dodatek Soutěžního řádu ČMPP

 

Doplnění bodu 4.2. Závodního řádu ČMPP pro závody konané podle bodu 3.3. odstavec c) Závodního řádu ČMPP je vybavení doplněno o oko přes které prochází tažné lano. Oko je umístěno v prostoru mezi koncem kolejnic a startovní čarou ve výšce uchycení lana na vozíku.. Oko musí být upraveno tak aby nedošlo ke zranění závodícího psa

 

 

Doplnění odstavce b1) bodu 5. Závodního řádu ČMPP

Během tahu nesmí být při pobízení handlerova noha dále než pomocný praporek nebo noha nesmí překročit čáru označenou jako pomocná soutěžní cílová čára při přivolávání. Handler se nesmí dotýkat psa vybavení nebo pullingového povrchu mezi startovní a pomocnou soutěžní cílovou čárou až do doby, než vozík protne cílovou čáru. Během tahu psa se nesmí v prostoru mezi vozíkem a pomocnou soutěžní cílovou čarou vyskytovat žádný předmět zanechaný zde handlerem nebo jeho pomocníkem, nebo část těla (například ruka) handlera ani jeho pomocníků.

 

Vysvětlení pojmu pomocný praporek: pomocný praporek je umístěn na tažném laně ve vzdálenosti 2m od uchycení lana na postroj psa. Pořadatel musí zajistit takový způsob pomocného praporku, aby nedocházelo k jeho zachycení při průchodu okem.

 

Vysvětlení pojmu pomocná soutěžní cílová čára. viz obrázek

 

Vzálenost mezi startovní a pomocnou soutěžní cílovou čarou se rovná 3/4  délky tahu.